Saturday, March 14, 2015

Answer to Challenge of 11 Questions


Challenge of 11 Questions

This is the answer to the Challenge of 11 Questions, which I got from Mikko (blog Mikkoakin kinnostaa) I am now unable to share the challenge but everyone is free to answer the questions.

The idea of the challenge is to bring out the smaller blogs (0-1000 readers). The challenged have to answer 11 questions, put forward a challenge to the others with 11 new questions.
Here we go! 

1. What made you start blogging (or keep following them if you do not have a blog)?
I tossed around with the idea of starting to blog for a long time, because I watch a lot of movies and read books. It was interesting to write about stuff and see if anyone would read it. Around Easter in 2014, I decided to test.

2. Do you have movies / TV shows / games, which you return to on a regular basis?
Old classic LucasArts games such as Monkey Island, Sam & Max. Of the films for example the original Star Wars-trilogy, Lord of the Rings, The Unknown Soldier (Edvin Laine's version), Blade Runner

3. What is the latest purchase from flea market? If you have not bought anything in your life at a flea market, why not?
Stack of Dragonlance-books

4. Which describes your situation better: There is not enough interesting to watch / play or not enough time to watch / play?
There is not enough time to watch / play

5. Which gaming platforms do you use?
PC, PS3

6. What movies do you know that are so bad that they are good to watch?
Most of the productions by The Asylum / Syfy, Manos the Hands of Fate, The Beast of Yucca Flats, Fantasy Mission Force, Ed Wood's entire output, and of Finnish films: Ponterosa.

7. If you are using Netflix, are there TV series which you would recommend to others?
I do not use Netflix, but of Netflix's own productions most interesting seem to be at least Lilyhammer, House of Cards, Orange is the New Black, Marco Polo and From Dusk till Dawn.

8. Do you collect gaming, movie, or TV-series related collectibles?
Of gaming collectibles I collect mostly Nintendo-toys or plushes (Mario, Kirby). Of TV-series related stuff mostly cartoon or animation characters (The Muppets, Disney). Sometimes special edition movies, with extra stuff.

9. Do you play single player games, online games or split screen multiplayer games?
Preferably single player games, but sometimes I also try free to play games (eg. World of Tanks), or very randomly multiplayer components of single player games. I'm terrible at fast-paced web shooters such as Counter Strike and Team Fortress.

10. Who is your favourite game characted, if you can choose only one?
Sackboy from Little Big Planet

11. And favourite game music, pick only one? (You may share a Youtube-link, if there is one)
Elder Scrolls III Morrowind  theme:


11 kysymyksen haaste

Vastaukset suomeksi


Tämä on vastine 11 kysymyksen haasteeseen, jonka sain Mikolta (Mikkoakin kiinnostaa blogi) En pysty haastetta paljon jakamaan, mutta kaikki halukkaat saavat vastata kysymyksiin.

Haasteen ideana on tuoda esille lukijamäärältään pienempiä blogeja (0-1000 lukijaa). Haastetun pitää vastata 11 kysymykseen, laittaa haaste eteenpäin muille ja keksiä heille 11 kysymystä.
Elikkäs:

1. Mikä sai sinut aloittamaan bloggaamisen (tai niiden seuraamisen, jos ei ole blogia)?
Pyörittelin ideaa blogin aloittamisesta aika pitkään, koska elokuvia ja kirjoja tulee katsottua/luettua paljon. Oli kiinnostava ajatus kirjoitella asioista ja katsoa lukeeko niitä kukaan. Erään pääsiäisen kieppeillä päätin testata.

2. Onko sinulla elokuvia/TV-sarjoja/pelejä, joiden pariin palaat säännöllisin väliajoin?
Peleistä Lucasartsin vanhat klassikot kuten Monkey Islandit, Sam & Max. Elokuvista mm. alkuperäiset Star Warsit, Sormusten herrat, Tuntematon sotilas (Laineen versio)

3. Mikä on viimeisin kirpputorihankintasi? Jos et ole elämäsi aikana ostanut mitään kirpputorilta, niin miksi et?
Kasa Dragonlance-kirjoja

4. Kumpi kuvaa tilannettasi paremmin: Ei ole tarpeeksi kiinnostavaa katsottavaa/pelattavaa vai ei ole tarpeeksi aikaa katsomiselle/pelaamiselle?
Ei ole tarpeeksi aikaa katsomiselle/pelaamiselle

5. Millä laitteilla harrastat pelaamista?
PC, PS3

6. Mitä elokuvia tiedät, jotka ovat niin huonoja, että tämän vuoksi ovat jo hyvää katsottavaa?
The Asylumin / Syfyn tuotannosta suurin osa, Manos the Hands of Fate, Beast of Yucca Flats, Fantasy Mission Force, Ed Woodin koko tuotanto, kotimaisista Ponterosa.

7. Jos käytät Netflixiä, mitä siellä olevia TV-sarjoja suosittelet muillekin?
Netflixiä en käytä, mutta Netflixin omasta tuotannosta kiinnostavilta vaikuttavat ainakin Lilyhammer, House of Cards, Orange is the New Black, Marco Polo ja From Dusk till Dawn.

8. Keräiletkö pelien, elokuvien tai TV-sarjojen oheiskrääsää?
Pelikrääsää keräilen lähinnä Nintendon maskotteja (Mario, Kirby). TV-sarjoista lähinnä piirrettyjen hahmoja (Muppetit, Disney). Joskus elokuvien erikoisversioita joissa on ekstrakrääsää mukana.

9. Pelaatko yksinpelejä, verkkopelejä vai moninpelejä saman laitteen äärellä?
Mieluiten yksinpelejä, mutta joskus tulee kokeilua myös ilmaisia (esim. World of Tanks) tai joskus harcoin pelien mukana tulevia moninpelejä. Nopeatahtisissa nettiräiskinnöissä kuten Counterstrike tai Team Fortress olen huono.

10. Mikä on lempipelihahmosi, jos saa valita vain yhden?
Sackboy Little Big Planet- pelistä

11. Entä lempimusiikki pelistä, jos saa valita vain yhden kappaleen (linkkaa vaikka Youtubesta, jos löytyy)?
Elder Scrolls III Morrowind  theme:

No comments:

Post a Comment

Thank you for your interest! (All comments are moderated before publishing so please be patient!)

Recommendations by Engageya